HISTÒRIA

L’IES Poltècnic és un dels centres educatius més antics de Mallorca. Inaugurat l’any 1932, la seva funció era la d’oferir, per primera vegada a l’illa, Formació Professional reglada i de qualitat.

Aquest esperit diligent ens porta fins a la nova i espectacular ubicació, al passeig Mallorca, l’any 1965. Per tal de donar resposta a les necessitats de la nostra comunitat, i d’ampliar les famílies professionals a l’illa. Aquest desenvolupament no hauria estat possible sense la dedicació històrica del professorat de Formació Professional.

http://www.iespolitecnic.cat/linstitut/historia/

Els curs 1999/2000 el Politècnic va ampliar la oferta educativa per acollir també alumnes d’ESO. Va anar tan bé que es va ampliar la oferta per acollir també alumnat de Batxilleart Nocturn de Politècnic va complir la funció clau d’oferir estudis post-obligatoris en horaris compatibles amb la vida laboral. El curs 2020/2021 va ser el darrer d’aquest pla d’estudis, a extingir en favor de la creació de l’Institut d’Estudis a Distància de les Illes Balears.

Feu clic a l’imatge per poder accedir a la seva pàgina

Tradueix