La crisi ha obert encara més a Espanya la bretxa de la desigualtat, i les principals víctimes estan sent els nens de famílies pobres. Els fills de famílies amb menys recursos s’han empobrit cinc vegades més des del 2008 que els més rics i en conjunt, les famílies riques tenen set vegades més renda que les pobres. En els últims vuit anys, el nombre de nens en situació de pobresa severa ha augmentat en 424.000 i en aquest grup d’edat, la desigualtat ha crescut el 3,3%, més que en qualsevol altra prova. Una família que viu en una situació de pobresa relativa és la que té ingressos per sota del 60% de la mitjana nacional. En el cas de dos pares i dos fills, serien 1.401,9 euros al mes. Malgrat les dades que indiquen que Espanya està sortint de la crisi. La recuperació econòmica no resol per si sola el problema de la pobresa si no va acompanyada de polítiques que fomentin la igualtat social. Podem trobar-nos amb la paradoxa que hi hagi més PIB i alhora més inequidad. Les associacions sense ànim de lucre són entitats jurídica pròpia, resultat de l’agrupació de tres o més persones per al compliment d’un objectiu social, cultural, política, artística, altruista o humanitària. Es tracta d’una figura que engloba inacabables finalitats diferents, però que totes elles comparteixen la no obtenció d’un benefici econòmic. Per això estarem parlant d’algunes associacions les quals estan ajudant a les famílies que compten dificultats del tipus que sigui i que necessiten ser secundats.

2 Responses

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Tradueix